Jaké značky ložisek používáte ?
ložiska NTN
ložiska SNR
ložiska NKE
ložiska SNH
ložiska SKF
ložiska FK
ložiska ZKL
Autoložiska,ložiska do autoklimatizací a motocyklů
Nově jsme naskladnili autoložiska i která se používají v automobilových klimatizacích a také motocyklová ložiska !

 

Vyhledávání ve skladu
Vyhledávání ložisek ve skladu :  Do vyhledávacího okénka napište označení ložiska. Skladová zásoba je velmi rozsáhlá, je li Vaše připojení pomalejší může načítání trvat déle. Vyhledat ložisko

Lepení


Lepení je vedle tradičních metod, jako je spojování šrouby, nýtování a svařování, uznávanou spojovací technikou.

Lepení má ve srovnání s mechanickými metodami spojování dílů značné výhody. Při použití lepidla se rozloží zatížení a napětí po celé ploše spoje a rovnoměrně se přenese i statické a dynamické zatížení, aniž by se koncentrovalo do bodů s velmi vysokými špičkami. Lepený spoj je proto odolnější vůči ohybům a vibracim než například spoj nýtovaný.

Lepidlem se zároveň lepené spoje také utěsní, takže v nich nedochází ke korozi jako v mechanicky spojených sestavách. Lepidlo usnadňuje spojování nepravidelných ploch v lehčí - montážní celky a jen s malou úpravou rozměru nebo geometrického tvaru (pokud vůbec jakou).

Při zvažování, jaká lepidla použít, je pochopitelně třeba přihlédnout k některým dalším faktorům. Lepidlo musí například odpovídat lepeným materiálům, být slučitelné s použitými výrobními postupy, musí přenášet předpokládané provozní zatížení a vydržet i v prostředí provozu. Je třeba rovněž věnovat pozornost přípravě povrchu, metodám nanášení, vytvrzovacím postupům - a také času a nákladům vynaloženým na technologii lepení.

Lepení, díky kterému se rozšiřuje sortiment výroby, má tyto výhody:

  • rovnoměrné rozložení napětí: Nevzniká koncentrace v otvorech pro nýty
  • struktura materiálu se nemění: Vlastnosti materiálů nejsou na rozdíl od svařování dotčeny,
  • materiál se nedeformuje: Protože lepené části se nezahřívají jako při svařování, lze snadno spojovat součásti z různých materiálů a různých rozměrů,

     

  • kombinace různých materiálů: Umožňuje konstruktérům zvolit a kombinovat materiály tak, že vlastnosti každého z nich jsou využity co nejlépe.
  • utěsňují spoje: Lepidla fungují rovněž jako těsnění. Montážní uzly spojené šrouby nebo nýty často vyžadují utěsnění a tedy další práce a náklady.
  • izolují: Mohou spojovat kovy s různými elektrochemickými vlastnostmi.Vznik koroze, eroze třením a zadírání je vyloučeno
  • snížuje počet součástí: Kolíky, šrouby, nýty, svorky atd. jsou nepotřebné.
  • zlepšuje vzhled výrobku: Lepené spoje jsou hladké. Na rozdíl od svařování nejsou švy viditelné. Tuto výhodu ocení designeři
Zaslat poptávku